Voidaanko sisustussuunnittelua tehdä kestävällä tavalla?

29.10.2023

Uutiset täyttyvät jutuista ilmastokriisistä, luonnonvarojen hupenemisesta ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemisestä. Moni on varmasti huolissaan tilanteesta, mutta ongelman lähestyminen yksilön näkökulmasta voi tuntua vaikealta. Uskon, että ongelman ratkominen meille tutuimpien ympäristöjen, kuten oman kodin tai työpaikan kautta, on hyvä lähtökohta. Tutuissa ympäristöissä voimme oikeasti vaikuttaa valintoihimme. Myös huolellisella tila- ja sisustussuunnittelulla voimme vähentää kulutusta ja luonnonvarojen käyttöä ja edistää muun muassa kierrättämistä.

Trendit ohjaavat kulutusta

Iso osa kasvihuonekaasupäästöistä on kotitalouksien aiheuttamia. Myös yritykset tuottavat oman osansa. Onneksi kuluttajat osaavat vaatia yrityksiltä yhä enemmän, minkä johdosta ekologisuus ja tuotantoprosessien läpinäkyvyys ovat kasvaneet. Sisustusmaailma pyörii kuitenkin vahvasti trendien ympärillä. Some ja sisustuslehdet esittelevät kauniita, uusia esineitä ja hehkuttavat kuumimpia trendejä. Kauneuden ja ekologisuuden ei kuitenkaan tarvitse olla ristiriidassa keskenään. Jokaisen omaksi pohdittavaksi jääkin, tuovatko uudet trendimaljakot tai nopeat huonekaluratkaisut toivotun muutoksen kotiin, vai voisiko samat sisustukselliset tavoitteet saavuttaa muullakin tavoin. Minä väitän, että voi ja tulevaisuudessa myös täytyy. Monet suomalaiset toki ovat jo hyvin tietoisia kulutuksensa vaikutuksista, mutta parannettavaa aina löytyy.


Mitä on kestävä suunnittelu?

Kestävä sisustussuunnittelu on kodin tai toimitilan suunnittelemista niin, että se kuormittaa luontoa mahdollisimman vähän nyt ja tulevaisuudessa. Suunnittelun lähtökohtana tulee olla materiaalien ja huonekalujen ekologisuus sekä kestävyys ja tuotantoprosessien läpinäkyvyys.

Suunnitelman on oltava sellainen, että se kestää aikaa ja ottaa esimerkiksi huomioon mahdolliset muutokset tilojen käytössä. Kestävän suunnittelun periaatteella toteutettu sisustus minimoi hiilijalanjäljen niin rakentamisen, materiaalien ja esineiden kuin tilan toimintojenkin osalta. Jätteiden syntyminen minimoidaan ja syntynyt jäte kierrätetään mahdollisimman hyvin. Ihanteellisesti uusia remontteja tai hankintoja ei tarvitse tehdä jatkuvasti, kun suunnittelu on kerran tehty kunnolla. Trendimaljakon ostaminen käytettynä on hyvä alku, mutta mielestäni tulevaisuudessa kestävien periaatteiden tulisi koskea koko sisustusprojektia.


"Sisustusmaailma pyörii vahvasti trendien ympärillä."

Mitä tehdä ekologisesti kestävämpien tilojen eteen

Kestävän sisustuksen ylläpitämiseen on monia keinoja. Trendimaljakoiden ostaminen käytettynä on yksi helppo tapa ja toinen on panostaminen lähellä tuotettuihin tuotteisiin. Kotimaisuuteen panostamalla voimme toivottavasti minimioida pitkän matkan kuljetuksia ja vähentää niistä aiheutuvia päästöjä. Kaikkea ei tarvitse myöskään itse omistaa. Jakamistalouden lisääminen on paitsi ekologista, mutta myös mahdollisesti yhteisöllisyyttä kasvattavaa. Naapureiden kesken voidaan vaikka lainata kalusteet tai astiat juhlia varten, kun harvalta löytyy esimerkiksi istuimia suurta määrää.

Yritys voi toimitiloissaan tehdyillä kestävillä valinnoilla viestiä positiivista brändikuvaa ja lisätä houkuttelevuuttaan kuluttajien silmissä. Yritysvastuu on iso aihe jo itsessään, enkä mene siihen tässä kirjoituksessa syvemmälle.


Sopivat ratkaisut suomalaiseen kotiin

Suomalaisessa kodissa suuren osan päästöistä aiheuttaa lämmitys. Nykypäivää on valita rakentamisvaiheessa suomalaiseen ilmastoon sopivat ratkaisut, jotka tukevat lämmön säilymistä sisätiloissa talven tullen ja toisaalta kesällä välttävät tilojen kuumenemista - ilman energiankäyttöä.

Lämpimämmiltä tuntuvat materiaalit esimerkiksi lattioissa osaltaan voivat vaikuttaa siihen, miten kylmältä tai lämpimältä tilassa tuntuu. Kaakeli ja lasi tuntuvat kylmiltä, kun taas puu ja matot useimmiten lämpimiltä. Kulunut talvi osoitti konkreettisesti myös sen, miten hieman viileämmässäkin sisäilmassa voi viihtyä pukemalla päällensä t-paidan sijaan villapaidan. Onneksi ekologisempia ratkaisuja sähkön tuottamiseen kehitetään jatkuvasti, sillä niitä toki tarvitaan kotikonstien lisäksi.

"Jakamistalouden lisääminen on paitsi ekologista, mutta myös mahdollisesti yhteisöllisyyttä kasvattavaa"

Innovaatioita ja saviruukkuja 

Tulevaisuuden innovaatiot ovat tärkeä osa ilmastokriisin ratkaisua. Yksittäisen ihmisen näkökulmasta esimerkiksi uudet applikaatiot, joissa käytetty tavara löytää helposti uuden omistajan ja vieläpä hyvään hintaan, ovat erittäin käyttökelpoisia. Jatkuvasti kehitetään myös aivan uudenlaisia materiaaleja kalusteiden tuottamiseen, kuten vaikkapa sienistä.

Uusien innovaatioiden lisäksi on olemassa paljon vanhoja, lähes muinaisia keksintöjä joilla voidaan vähentää muun muassa energiankulutusta. Poltetun saven käyttö ruokien tai rakennusten viilentämisessä on ratkaisu, jota on ehdotettu tulevaisuuden koteihin. Suomessa voisi vastaavaa kokeilla ehkäpä mökkiympäristössä.

Ruoan valmistaminen varaavassa takassa on toimivaa ja talvella mahdollistaa saman energian käytön kahdesti: sekä lämmitykseen että ruoanlaittoon. Viime aikoina paljon esillä ollut elämän hidastaminen tukee myös ekologisesti kestävämpää elämää: koko ajan ei tarvitse liikkua paikasta toiseen, tavoitella suuria tai hankkia lisää elämää helpottavia tavaroita. Monet niin sanotut analogiset tavat tehdä asioita kuluttavat vähemmän sähköä ja luonnonvaroja. Helpommin sanottu kuin tehty!


Kohti kestävää sisustamista

Kaikki lähtee sinusta, minusta, yrityksestäsi - meistä. Me voimme vaikuttaa omiin valintoihimme ja kannustan tekemään kestäviä valintoja sinulle tärkeiden tilojen suhteen. Omassa työssäni haluan toteuttaa kestävää sisustussuunnittelua mahdollisimman hyvin ja sillä tavalla lisätä oman panokseni globaalin kriisin selättämiseen.


Juulia Joronen


Lähteet:

Space10. 2023. The Regenerative Home. https://space10.com/project/the-regenerative-home. Luettu 6.4.2023.

Martat.fi. 2023. Marttojen uudet ruokavideot takkakokkaajille: Näin säästät sähköä ja valmistat ruokaa varaavassa takassa. https://www.martat.fi/ajankohtaista/marttojen-uudet-ruokavideot-takkakokkaajille-nain-saastat-sahkoa-ja-valmistat-ruokaa-varaavassa-takassa/. Luettu 6.4.2023.

Coolant. 2023. Envelope cooling facade. https://www.coolant.co/coolant-website-older-version/solution/facade. Luettu 7.4.2023.